Wat doen cookies in een iframe?

Is het mogelijk om cookies te plaatsen vanuit een pagina in een iframe?

tl;dr: Ja.

Iets langere uitleg en test:

Om dat te testen heb ik twee pagina’s gemaakt.
Een index-pagina met iframe en een php-pagina waarin de cookies geplaatst worden.

Wanneer je naar de pagina met iframe gaat dan kan je zien dat er wel degelijk een cookie geplaatst wordt.

Leave a reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.