Berichten over ‘views’

Drupal views: view group members (organic groups)

Sunday, 21 December 2008

Wie ooit al in Drupal met Views heeft liggen knoeien, weet dat het niet gemakkelijk is om, bijvoorbeeld, alle leden van een groep in een block af te drukken.
Welnu, na een avond van gevloek en frustraties (ik wist dat het kon, ik had het al ooit eens gedaan, maar wist niet meer hoe) ben ik er dan toch in geslaagd het aan de praat te krijgen zoals het hoort.
Om de medemens en -niet in de laatste plaats- mezelf, het in de toekomst gemakkelijker te maken, kun je hieronder de code gewoon (gratis en voor niks! 😉 ) knippen en plakken.

Ohja, en doe daarna je vrouw/vriendin de groeten, ze zal blij zijn dat je ook aan haar denkt 😉

$view = new view;
$view->name = 'og_members_block';
$view->description = 'Member listing block';
$view->tag = 'og';
$view->view_php = '';
$view->base_table = 'users';
$view->is_cacheable = FALSE;
$view->api_version = 2;
$view->disabled = FALSE; /* Edit this to true to make a default view disabled initially */
$handler = $view->new_display('default', 'Defaults', 'default');
$handler->override_option('fields', array(
 'picture' => array(
  'id' => 'picture',
  'table' => 'users',
  'field' => 'picture',
  'label' => '',
  'relationship' => 'none',
 ),
 'name' => array(
  'id' => 'name',
  'table' => 'users',
  'field' => 'name',
  'label' => '',
  'link_to_user' => 1,
  'relationship' => 'none',
 ),
 'is_admin' => array(
  'id' => 'is_admin',
  'table' => 'og_uid',
  'field' => 'is_admin',
  'label' => '',
  'relationship' => 'none',
 ),
));
$handler->override_option('sorts', array(
 'created' => array(
  'id' => 'created',
  'table' => 'og_uid',
  'field' => 'created',
  'order' => 'DESC',
  'granularity' => 'second',
  'relationship' => 'none',
 ),
));
$handler->override_option('arguments', array(
 'nid' => array(
  'default_action' => 'default',
  'style_plugin' => 'default_summary',
  'style_options' => array(
   'count' => TRUE,
   'override' => FALSE,
   'items_per_page' => 25,
  ),
  'wildcard' => 'all',
  'wildcard_substitution' => 'Alle',
  'title' => '',
  'default_argument_type' => 'php',
  'default_argument' => '',
  'validate_type' => 'og_group_types',
  'validate_fail' => 'empty',
  'break_phrase' => 0,
  'not' => 0,
  'id' => 'nid',
  'table' => 'og_uid',
  'field' => 'nid',
  'add_table' => 0,
  'relationship' => 'none',
  'default_argument_fixed' => '39',
  'default_argument_php' => 'if ($node = og_get_group_context()) {
        return $node->nid;
       }
       else {
        return NULL;
       }',
  'validate_argument_node_type' => array(
   'poll' => 0,
   'event' => 0,
   'group' => 0,
   'page' => 0,
   'startpagina' => 0,
   'story' => 0,
  ),
  'validate_argument_php' => '',
  'require_value' => 0,
  'reduce_duplicates' => 0,
  'validate_argument_vocabulary' => array(
   '1' => 0,
   '2' => 0,
   '3' => 0,
   '4' => 0,
  ),
  'validate_argument_type' => 'tid',
  'default_argument_user' => 0,
  'validate_argument_node_access' => 0,
  'validate_argument_nid_type' => 'nid',
  'validate_argument_is_member' => 0,
  'default_options_div_prefix' => '',
 ),
));
$handler->override_option('filters', array(
 'is_admin' => array(
  'operator' => 'not in',
  'value' => array(
   '1' => '1',
  ),
  'group' => 0,
  'exposed' => FALSE,
  'expose' => array(
   'operator' => FALSE,
   'label' => '',
  ),
  'id' => 'is_admin',
  'table' => 'og_uid',
  'field' => 'is_admin',
  'relationship' => 'none',
  'expose_button' => array(
   'button' => 'Expose',
  ),
 ),
));
$handler->override_option('access', array(
 'type' => 'none',
 'role' => array(),
 'perm' => '',
));
$handler->override_option('title', 'Recent members');
$handler->override_option('empty', 'Niet gevonden');
$handler->override_option('empty_format', '1');
$handler->override_option('use_pager', '1');
$handler->override_option('style_plugin', 'list');
$handler->override_option('style_options', array(
 'type' => 'ul',
));
$handler->override_option('row_options', array(
 'inline' => array(
  'name' => 'name',
  'is_admin' => 'is_admin',
 ),
 'separator' => ' ',
));
$handler = $view->new_display('block', 'Block Admins', 'block');
$handler->override_option('title', 'Group admins');
$handler->override_option('block_description', 'Group admins');
$handler->override_option('block_caching', -1);
$handler = $view->new_display('block', 'Block Admins, Members', 'block_1');
$handler->override_option('block_description', 'Group members');
$handler->override_option('block_caching', -1);

Drupal views: upcoming events per Organic Group

Saturday, 14 March 2009

Je wilt de komende evenementen van een bepaalde groep in een blok tonen op je Drupal website?
En je hebt al uren liggen knoeien met de instellingen?
Probleem opgelost! Importeer volgende code bij je views et voila…
Vergeet zeker je views cache niet te legen wanneer het “now” keyword niet wil werken 😉

$view = new view;
$view->name = 'og_event';
$view->description = 'Volgende keer block';
$view->tag = 'volgende keer';
$view->view_php = '';
$view->base_table = 'node';
$view->is_cacheable = FALSE;
$view->api_version = 2;
$view->disabled = FALSE; /* Edit this to true to make a default view disabled initially */
$handler = $view->new_display('default', 'Defaults', 'default');
$handler->override_option('fields', array(
'field_datum_value' => array(
'label' => '',
'alter' => array(
'alter_text' => 0,
'text' => '',
'make_link' => 0,
'path' => '',
'alt' => '',
'prefix' => '',
'suffix' => '',
'help' => '',
'trim' => 0,
'max_length' => '',
'word_boundary' => 1,
'ellipsis' => 1,
'html' => 0,
),
'link_to_node' => 0,
'label_type' => 'none',
'format' => 'default',
'multiple' => array(
'multiple_number' => '',
'multiple_from' => '',
'multiple_to' => '',
'group' => TRUE,
),
'repeat' => array(
'show_repeat_rule' => '',
),
'fromto' => array(
'fromto' => 'value',
),
'exclude' => 0,
'id' => 'field_datum_value',
'table' => 'node_data_field_datum',
'field' => 'field_datum_value',
'override' => array(
'button' => 'Override',
),
'relationship' => 'none',
),
'title' => array(
'label' => '',
'alter' => array(
'alter_text' => 0,
'text' => '',
'make_link' => 1,
'path' => '',
'alt' => '',
'prefix' => '',
'suffix' => '',
'help' => '',
'trim' => 0,
'max_length' => '',
'word_boundary' => 1,
'ellipsis' => 1,
'html' => 0,
),
'link_to_node' => 1,
'exclude' => 0,
'id' => 'title',
'table' => 'node',
'field' => 'title',
'relationship' => 'none',
'override' => array(
'button' => 'Override',
),
),
));
$handler->override_option('sorts', array(
'field_datum_value' => array(
'id' => 'field_datum_value',
'table' => 'node_data_field_datum',
'field' => 'field_datum_value',
),
));
$handler->override_option('arguments', array(
'group_nid' => array(
'id' => 'group_nid',
'table' => 'og_ancestry',
'field' => 'group_nid',
),
'date_argument' => array(
'default_action' => 'ignore',
'style_plugin' => 'default_summary',
'style_options' => array(),
'wildcard' => 'all',
'wildcard_substitution' => 'Alle',
'title' => '',
'default_argument_type' => 'date',
'default_argument' => '',
'validate_type' => 'none',
'validate_fail' => 'not found',
'date_fields' => array(
'node_data_field_datum.field_datum_value' => 'node_data_field_datum.field_datum_value',
'node_data_field_toeterdate.field_toeterdate_value' => 'node_data_field_toeterdate.field_toeterdate_value',
),
'year_range' => '-3:+3',
'date_method' => 'OR',
'granularity' => 'month',
'id' => 'date_argument',
'table' => 'node',
'field' => 'date_argument',
'override' => array(
'button' => 'Override',
),
'relationship' => 'none',
'default_options_div_prefix' => '',
'default_argument_user' => 0,
'default_argument_fixed' => '',
'default_argument_php' => '',
'validate_argument_node_type' => array(
'poll' => 0,
'faq' => 0,
'event' => 0,
'event2' => 0,
'event3' => 0,
'group' => 0,
'page' => 0,
'startpagina' => 0,
'story' => 0,
),
'validate_argument_node_access' => 0,
'validate_argument_nid_type' => 'nid',
'user_argument_type' => '',
'restrict_user_roles' => 0,
'user_roles' => array(),
'validate_argument_is_member' => 0,
'validate_argument_php' => '',
),
));
$handler->override_option('access', array(
'type' => 'none',
));
$handler->override_option('title', 'Volgende keer');
$handler->override_option('footer', '<br />');
$handler->override_option('footer_format', '2');
$handler->override_option('footer_empty', 0);
$handler->override_option('empty', 'Geen vergaderingen gevonden.');
$handler->override_option('empty_format', '2');
$handler->override_option('items_per_page', 1);
$handler->override_option('use_more', 1);
$handler = $view->new_display('block', 'Blok', 'block_1');
$handler->override_option('filters', array(
'picg' => array(
'operator' => '=',
'value' => '',
'group' => '0',
'exposed' => FALSE,
'expose' => array(
'operator' => FALSE,
'label' => '',
),
'id' => 'picg',
'table' => 'og_ancestry',
'field' => 'picg',
'override' => array(
'button' => 'Use default',
),
'relationship' => 'none',
),
'date_filter' => array(
'operator' => '>=',
'value' => array(
'value' => '2009-03-14 00:00:00',
'min' => NULL,
'max' => NULL,
'default_date' => 'now',
'default_to_date' => '',
),
'group' => '0',
'exposed' => FALSE,
'expose' => array(
'operator' => FALSE,
'label' => '',
),
'date_fields' => array(
'node_data_field_datum.field_datum_value' => 'node_data_field_datum.field_datum_value',
),
'date_method' => 'OR',
'granularity' => 'day',
'form_type' => 'date_select',
'default_date' => 'now',
'default_to_date' => '',
'year_range' => '-3:+3',
'id' => 'date_filter',
'table' => 'node',
'field' => 'date_filter',
'override' => array(
'button' => 'Use default',
),
'relationship' => 'none',
),
));
$handler->override_option('block_description', '');
$handler->override_option('block_caching', -1);

Drupal views: upcoming event block

Monday, 22 June 2009
$view = new view;
$view->name = 'og_event';
$view->description = 'Volgende keer block';
$view->tag = 'volgende keer';
$view->view_php = '';
$view->base_table = 'node';
$view->is_cacheable = FALSE;
$view->api_version = 2;
$view->disabled = FALSE; /* Edit this to true to make a default view disabled initially */
$handler = $view->new_display('default', 'Defaults', 'default');
$handler->override_option('fields', array(
'title' => array(
'label' => '',
'alter' => array(
'alter_text' => 0,
'text' => '',
'make_link' => 1,
'path' => '',
'alt' => '',
'prefix' => '',
'suffix' => '',
'help' => '',
'trim' => 0,
'max_length' => '',
'word_boundary' => 1,
'ellipsis' => 1,
'html' => 0,
),
'link_to_node' => 1,
'exclude' => 0,
'id' => 'title',
'table' => 'node',
'field' => 'title',
'relationship' => 'none',
'override' => array(
'button' => 'Override',
),
),
'field_datum_value' => array(
'id' => 'field_datum_value',
'table' => 'node_data_field_datum',
'field' => 'field_datum_value',
),
));
$handler->override_option('sorts', array(
'field_datum_value' => array(
'order' => 'ASC',
'delta' => -1,
'id' => 'field_datum_value',
'table' => 'node_data_field_datum',
'field' => 'field_datum_value',
'relationship' => 'none',
),
));
$handler->override_option('arguments', array(
'group_nid' => array(
'default_action' => 'default',
'style_plugin' => 'default_summary',
'style_options' => array(),
'wildcard' => 'all',
'wildcard_substitution' => 'Alle',
'title' => '',
'breadcrumb' => '',
'default_argument_type' => 'php',
'default_argument' => '',
'validate_type' => 'og_group_types',
'validate_fail' => 'not found',
'break_phrase' => 0,
'not' => 0,
'id' => 'group_nid',
'table' => 'og_ancestry',
'field' => 'group_nid',
'validate_user_argument_type' => 'uid',
'validate_user_roles' => array(
'2' => 0,
'5' => 0,
'3' => 0,
'4' => 0,
),
'relationship' => 'none',
'default_options_div_prefix' => '',
'default_argument_user' => 0,
'default_argument_fixed' => '',
'default_argument_php' => 'if ($node = og_get_group_context()) {
return $node->nid;
}
else {
return NULL;
}',
'validate_argument_node_type' => array(
'event2' => 'event2',
'poll' => 0,
'faq' => 0,
'event' => 0,
'group' => 0,
'page' => 0,
'startpagina' => 0,
'story' => 0,
'takpagina' => 0,
),
'validate_argument_node_access' => 0,
'validate_argument_nid_type' => 'nid',
'validate_user_restrict_roles' => 0,
'validate_argument_is_member' => 0,
'validate_argument_php' => '',
'override' => array(
'button' => 'Override',
),
),
));
$handler->override_option('filters', array(
'date_filter' => array(
'operator' => '=',
'value' => array(
'min' => NULL,
'max' => NULL,
'value' => NULL,
'default_date' => 'now',
'default_to_date' => '',
),
'group' => '0',
'exposed' => FALSE,
'expose' => array(
'operator' => FALSE,
'label' => '',
),
'date_fields' => array(
'node_data_field_datum.field_datum_value' => 'node_data_field_datum.field_datum_value',
),
'date_method' => 'OR',
'granularity' => 'day',
'form_type' => 'date_popup',
'default_date' => 'now',
'default_to_date' => '',
'year_range' => '-3:+3',
'id' => 'date_filter',
'table' => 'node',
'field' => 'date_filter',
'relationship' => 'none',
),
));
$handler->override_option('access', array(
'type' => 'none',
));
$handler->override_option('cache', array(
'type' => 'none',
));
$handler->override_option('header', '
<h2><img style="position: relative; top: 5px; height: 26px; width: 26px;" src="/files/toeter.gif" alt="toeter" /> Volgende keer</h2>
');
$handler->override_option('header_format', '2');
$handler->override_option('header_empty', 1);
$handler->override_option('footer', '
');
$handler->override_option('footer_format', '2');
$handler->override_option('footer_empty', 0);
$handler->override_option('empty', 'Geen vergaderingen gevonden.');
$handler->override_option('empty_format', '2');
$handler->override_option('items_per_page', 1);
$handler->override_option('use_more', 1);
$handler = $view->new_display('block', 'Blok', 'block_1');
$handler->override_option('filters', array(
'type' => array(
'operator' => 'in',
'value' => array(
'event2' => 'event2',
),
'group' => '0',
'exposed' => FALSE,
'expose' => array(
'operator' => FALSE,
'label' => '',
),
'id' => 'type',
'table' => 'node',
'field' => 'type',
'relationship' => 'none',
),
'date_filter' => array(
'operator' => '>=',
'value' => array(
'value' => NULL,
'min' => NULL,
'max' => NULL,
'default_date' => 'now',
'default_to_date' => '',
),
'group' => '0',
'exposed' => FALSE,
'expose' => array(
'operator' => FALSE,
'label' => '',
),
'date_fields' => array(
'node_data_field_datum.field_datum_value' => 'node_data_field_datum.field_datum_value',
),
'date_method' => 'OR',
'granularity' => 'day',
'form_type' => 'date_popup',
'default_date' => 'now',
'default_to_date' => '',
'year_range' => '-3:+3',
'id' => 'date_filter',
'table' => 'node',
'field' => 'date_filter',
'override' => array(
'button' => 'Use default',
),
'relationship' => 'none',
),
));
$handler->override_option('block_description', '');
$handler->override_option('block_caching', -1);