Berichten over ‘java’

Voor mezelf: Java

Wednesday, 15 April 2009

Main

In Eclipse heb je altijd een main nodig om je code te kunnen testen. Zoals bv. deze:

public class testKlasseStudent {
public static void main (StringĀ  args[ ]){
Student a = new Student("Jef Janssen", 1.83, 75);
a.toonAlles();
}
}

Arrays

Grootte van een Array

Geef het aantal elementen in een Array weer.

public int getAantal() {

return tabel.length;
}

Woordjes

Tuesday, 23 March 2010

Sinds het begin van dit semester moeten we elke week Franse woordjes oefenen.
Mezelf kennende wist ik dat ik zoiets niet lang zou volhouden,
tenzij er een manier bestond waarbij het leuk is om die woordjes te oefenen… als ik er dus een soort uitdaging van kon maken.
Na enig denkwerk besloot ik om zelf een programmaatje te schrijven. “Woordjes” was geboren!

Nu we halfweg het semester zijn en het programmaatje bruikbaar, maar nog niet perfect, is wil ik het met jullie delen.
U vindt de download link in de rechter kolom.

Hoe gebruik ik woordjes?

  • Eens gedownload dubbelklikt u op de zip-file. (voor Windows-gebruikers is dat “bestanden uitpakken” ofzoiets)
  • Een map, Woordjes, komt tevoorschijn met daarin het bestand Woordjes.jar.
  • U dubbelklikt op Woordjes.jar (Bij oude Linux distributies kan het zijn dat u het programma via de commandline moet opstarten. Dit doet u met het commando: java -jar Woordjes.jar)
  • U krijgt dan het startscherm te zien met daarop het eerste woord dat u moet vertalen. (in dit geval “een hond”)
startscherm woordjes

Het Woordjes startscherm

U typt dan de vertaling, in dit geval un chien, in het tekstveld en drukt op enter.
Als het woord juist is dan geeft hij het volgende woord dat u kan vertalen.
Is het woord fout dan krijgt u de juiste vertaling te zien in het rood, die dient u dan over te typen in het tekstveld.
Vervolgens drukt u weer op enter.

Is het woord deze keer wel juist dan krijgt u het volgende woord te zien.
Is het woord fout dan blijft hij vragen naar de juiste vertaling.

Voorlopig is er nog geen mogelijkheid om zonder een juiste oplossing naar het volgende woord te gaan.


Mockup van Woordjes

Thursday, 19 August 2010

1) Het startscherm is grotendeels hetzelfde gebleven. Ik heb bewust gekozen om de interface zo eenvoudig mogelijk te houden zonder afbreuk te doen aan het gebruiksgemak.
De menu bovenaan maakt geen gebruik meer van drop-down menu’s maar zijn rechtstreekse knoppen geworden.

2) Rechts onderaan op het startscherm is er een kleine MotiVeter geplaatst. De Motiveter laat zien hoeveel woorden je tijdens 1 ronde juist had. De bedoeling is uiteraard om het balkje helemaal gevuld te krijgen, wat wil zeggen dat je alle woorden correct ingevuld had.
Er ontbreekt nog wel tekst die aangeeft hoeveel woorden je nog moet invullen. Essentieel, denk ik, om te vermijden dat het lijkt alsof je aan een eindeloos lange woordenreeks bezig bent.

3) Aan het instellingenscherm is ook niet zo veel veranderd. Enkel de optie vertaling omdraaien is vanuit de voormalige drop-down’s naar hier gekomen.

4) Het nieuwe scherm Lijst opstellen is nog volop onder constructie.
Waar je een woord en zijn vertaling moet zetten is vrij duidelijk maar toch rijzen er enkele problemen:

  • Hoe geef je aan dat een woord meerdere vertalingen heeft?
  • Wat doe je als je meer woorden wil invullen dan de voorziene 6 (8-10-99-…) kadertjes?
  • Wat doe je als je een bestaande file wilt aanpassen/woorden toevoegen?
  • Hoe wis je een bestaande file?

Uiteraard kan je hiervoor allemaal knopjes voorzien, maar dan staat je scherm al snel vol met knoppen en geen mens die nog weet waarvoor welke knop dient.

Dus voorlopig zoeken we verder!