Mockup van Woordjes

1) Het startscherm is grotendeels hetzelfde gebleven. Ik heb bewust gekozen om de interface zo eenvoudig mogelijk te houden zonder afbreuk te doen aan het gebruiksgemak.
De menu bovenaan maakt geen gebruik meer van drop-down menu’s maar zijn rechtstreekse knoppen geworden.

2) Rechts onderaan op het startscherm is er een kleine MotiVeter geplaatst. De Motiveter laat zien hoeveel woorden je tijdens 1 ronde juist had. De bedoeling is uiteraard om het balkje helemaal gevuld te krijgen, wat wil zeggen dat je alle woorden correct ingevuld had.
Er ontbreekt nog wel tekst die aangeeft hoeveel woorden je nog moet invullen. Essentieel, denk ik, om te vermijden dat het lijkt alsof je aan een eindeloos lange woordenreeks bezig bent.

3) Aan het instellingenscherm is ook niet zo veel veranderd. Enkel de optie vertaling omdraaien is vanuit de voormalige drop-down’s naar hier gekomen.

4) Het nieuwe scherm Lijst opstellen is nog volop onder constructie.
Waar je een woord en zijn vertaling moet zetten is vrij duidelijk maar toch rijzen er enkele problemen:

  • Hoe geef je aan dat een woord meerdere vertalingen heeft?
  • Wat doe je als je meer woorden wil invullen dan de voorziene 6 (8-10-99-…) kadertjes?
  • Wat doe je als je een bestaande file wilt aanpassen/woorden toevoegen?
  • Hoe wis je een bestaande file?

Uiteraard kan je hiervoor allemaal knopjes voorzien, maar dan staat je scherm al snel vol met knoppen en geen mens die nog weet waarvoor welke knop dient.

Dus voorlopig zoeken we verder!

Leave a reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.